Вторник, 16 Юли 2024

Изнасилване

1. Сънуваш ли, че ставаш жертва на изнасилване, значи че реномето ти ще бъде засегнато, заради нещо маловажно.

2. Видиш ли в съня си себе си като изнасилвач, значи ти предстои да загубиш позициите си пред шефовете си и заради импулсивността си да си докараш много проблеми.