Вторник, 16 Юли 2024

Изморен

1. Изморен ако сънувате, че сте - може би ще получите неочаквана подкрепа от там, откъдето не сте вярвали, че може да дойде.

2. Може и да означава, че роднините ви са твърде взискателни към вас.

3. Ако в съня ви друг е изморен, ще ви натоварят с чужда работа или близък човек ще ви помоли за услуга.

4. Може да е предупреждение, че умишлено ще се опитат да ви навредят.