Четвъртък, 17 Юни 2021

Измяна

1. Измяна (виж предател или промяна).