Неделя, 14 Април 2024

Излизане

1. Излизането насън говори, че сте на път да предприемете радикални промени в начина си на живот.

2. Излизате ли от родния си дом или напускате родния град, това е знак, че вече сте достатъчно зрял за да носите отговорност за действията си и искате да вземете живота си в собствените си ръце.

3. Ако излизате на светло - ваша тайна ще стане достояние на всички.