Понеделник, 21 Юни 2021

Излишество, излишък

1. Ако сънуваш излишество, излишък, значи ти предстои да изпаднеш в емоционално безразличие.