Събота, 31 Октомври 2020

Излишество, излишък

1. Ако сънуваш излишество, излишък, значи ти предстои да изпаднеш в емоционално безразличие.