Петък, 19 Април 2024

Излишество, излишък

1. Ако сънуваш излишество, излишък, значи ти предстои да изпаднеш в емоционално безразличие.