Вторник, 16 Юли 2024

Изкушение

1. Преодоляваш ли някакво изкушение насън, означава че ще успееш да превъзмогнеш сериозен проблем.

2. Изкушаваш ли се в съня си от нещо, значи ти предстоят големи трудности и неприятности в личния живот и на работното място.