Петък, 17 Септември 2021

Изключване

1. Изключваш ли насън електрически уред отопление или осветление, значи ти предстои намаляване на жизнеността.