Четвъртък, 17 Юни 2021

Изключване

1. Изключваш ли насън електрически уред отопление или осветление, значи ти предстои намаляване на жизнеността.