Вторник, 16 Април 2024

Изключване

1. Изключваш ли насън електрически уред отопление или осветление, значи ти предстои намаляване на жизнеността.