Вторник, 3 Август 2021

Изгубиш портфейл

1. Изгубиш ли портфейла си, значи че личния ти живот ще бъде публично обсъждан.