Вторник, 16 Юли 2024

Изгубил

1. Сънуваш ли, че някой се е изгубил, значи ти предстои да изживяваш нечий проблеми и нещастия с него/нея.

2. Ако сънуваш, че ти си изгубен, значи очаквай да изживееш поражения и загуби.