Вторник, 25 Януари 2022

Изгубени обувки

1. Ако сънуваш изгубени обувки, значи ти предстои развод.