Понеделник, 26 Октомври 2020

Изгубени обувки

1. Ако сънуваш изгубени обувки, значи ти предстои развод.