Понеделник, 15 Април 2024

Изгубена кола

1. Сънувате ли, че колата ви е изгубена, това е предупреждение, че плановете ви за бърз успех ще бъдат осуетени и ще срещнете спънки в работата и личния си живот.

2. Присъни ли ви се, че намирате изгубена кола, ще ви се отдаде последна възможност да докажете качествата си.

3. Провалите ли се е много вероятно да загубите работата си.