Понеделник, 11 Декември 2023

Изгубена чанта

1. Ако изгубиш чантата си или ти я откраднат, трябва по-ревностно да пазиш позициите си и да защитаваш правата си.