Вторник, 16 Април 2024

Изгрев

1. Наблюдаваш ли в съня си изгрев, значи изведнъж ти предстои да усетиш финансово и материално увеличаване на състоянието ти.