Четвъртък, 18 Април 2024

Изгонвам

1. Изгонвате ли някой в съня си е знак, че с необмислените си действия и сприхавия характер, сам си навличане врагове.

2. Изгонвате ли животно от дома си, ще се избавите от болест.