Четвъртък, 22 Октомври 2020

Изгасване

1. Ако сънуваш изгасване на естествен или електрически източник на светлина, значи че хората на около и съдбата не са добре настроени към това, с което се занимаваш.