Събота, 25 Септември 2021

Ищец

1. Сънуваш ли, че си ищец по съдебно дело, означава че без да искаш ще оскърбиш или обидиш човек, от който си зависим.