Понеделник, 15 Април 2024

Ирис

1. Береш ли или ти дават ирис насън, значи ти предстои да страдаш, заради това че си горделив.