Вторник, 4 Октомври 2022

Ипотека

1. Изплащаш ли в съня си ипотека, значи ти предстои да разчиташ на несигурни доходи.

2. Правиш ли в съня си ипотека на къщата си, значи че в реалността ще рискуваш напълно неоснователно.