Четвъртък, 18 Април 2024

Интриги

1. Сънуваш ли интриги, пази се от прекомерна словоохотливост и доверчивост.

2. Ако ти правиш интриги в съня си, ще си патиш от опитите да хитруваш.