Четвъртък, 16 Юли 2020

Интернет

1. Сънуваш ли интернет, значи предстои да се запознаеш с нови хора, да обогатиш бизнес уменията, да имаш интересни промени, но тези неща ще ти костват много време, усилия и пари.