Вторник, 23 Април 2024

Интеграл, интегрална схема

1. Видиш ли насън интегрална схема, означава че ще изпаднеш в сложно положение и ще можеш да се оттървеш от него, ако бъдеш достатъчно внимателен и търпелив.