Четвъртък, 18 Април 2024

Инструмент

1. Ако сънуваш инструменти на занаятчии, означава че ще имаш да вършиш допълнителна работа и труд извън регламентирания.

2. Ако сънуваш музикални инструменти, значи ти предстои весели, празнуване, сбирки със семейството.

3. Видиш ли в съня си ръждиви или счупени инструменти, значи че има вероятност да не ти платят за труда.

4. Ако сънуваш инструменти, които имат повреда, означава че нещо ще помрачи щастието ти.

5. Сънуваш ли земеделски инструменти, значи ти предстои да сполучиш и да имаш малки радости в ежедневието си.

6. Видиш ли насън хирургически инструменти, значи ти предстои да се мъчиш, заради това, че близък ти е изменил, да имаш неприятности.