Вторник, 25 Януари 2022

Инициал

1. Видиш ли или изписваш насън инициалите на някой, значи ти предстои любовна връзка, която ще криеш.

2. Сънуваш ли собствените ти инициали, значи ти предстои да разбереш истина, която касае лично теб.