Неделя, 14 Април 2024

Информатор, информация

1. Предаваш ли или получаваш важна информация в съня си, значи че ти предстои близки да ти покажат, че си важен и нужен.