Четвъртък, 18 Април 2024

Инфант, инфанта

1. Сънуваш ли инфант или инфанта, значи не трябва да разчиташ на околните и трябва да си предпазлив, защото ако имат изгода от нещо, колегите или близките ти ще ти изменят или пожертват.