Четвъртък, 28 Май 2020

Импресарио

1. Ако сънуваш, че си или имаш импресарио, означава че ще се отдалечите един от друг с интимния си партньор.