Вторник, 27 Юли 2021

Имитация

1. Купуваш ли или виждаш в съня си имитация на произведение на изкуството, значи ще бъдеш смятан за дилетант или неудачник на работното място.