Понеделник, 5 Декември 2022

Имигрант

1. Видиш ли в съня си, че си имигрант, значи без да имаш причина ще отхвърлиш помощта и сътрудничеството, което ти предлагат.

2. Сънуваш ли, че имигрираш, означава че ще се чувстваш изоставен, сам или пренебрегнат.