Понеделник, 22 Юли 2024

Имение

1. Продаваш ли в съня си имение, значи ще осиромашееш.

2. Видиш ли насън, посещаваш или притежаваш имение, значи трябва да се пазиш от прекалени харчове и щедрост.