Сряда, 24 Юли 2024

Име

1. Чуеш ли насън името си, значи ще имаш наложено сериозно задължение, а ако чуеш името на някой друг, значи ти предстои да разбереш за някаква новина.

2. Видиш ли насън името си във вестник, значи ще бъдеш щастлив, че си известен сред хората.

3. Пишеш ли в съня си името на някой, значи трябва да си предпазлив от това да не проявяваш лично отношение и пристрастия.

4. Сънуваш ли, че някой чете списък с имена и там е и твоето име, значи ти предстои да бъдеш замесен в конфликт.