Петък, 29 Септември 2023

Иконом

1. Сънуваш ли, че имаш иконом, значи някой ще те обиди.

2. Видиш ли в съня си себе си като иконом, значи ще бъдеш игнориран или намразен.