Понеделник, 26 Февруари 2024

Език

1. Учиш ли език насън, ще успееш да се справиш с трудна професия или заплетена ситуация.

2. Сънуваш ли, че друг учи езици в съня ти, твой приятел ще направи компромиси заради тебе.

3. Говориш ли на неразбираем език, приятелите ти ще ти се разсърдят.

4. Говорят ли ти на теб на неразбираем език, ще се скараш с близките си, ще се изолираш от тях.

5. Сънуваш ли езика си, очаква те здраве и дълголетие.

6. Сънуваш ли, че езикът ти е къс и дебел, очакват те печалби, а ако е дълъг и не можеш да го побереш в устата си, очакват те загуби и щети.

7. Отрязали ли са ти езика, ще направиш грешни преценки, след което ще има тежки последици.

8. Сънуваш ли, че нямаш език, очакват те сладки и приказки и разговори с любим човек.

9. Сънуваш ли, че ядеш език, ще се издигнеш в обществото.