Вторник, 26 Септември 2023

Едра шарка

1. Сънуваш ли едра шарка, ще имаш изобилие и пари.