Четвъртък, 28 Май 2020

Едра шарка

1. Сънуваш ли едра шарка, ще имаш изобилие и пари.