Събота, 24 Септември 2022

Единадесет

1. Видиш ли числото единадесет в съня ти, ще имаш тайно занимание или среща.