Вторник, 16 Април 2024

Единадесет

1. Видиш ли числото единадесет в съня ти, ще имаш тайно занимание или среща.