Четвъртък, 18 Април 2024

Етнограф

1. Сънуваш ли, че си етнограф, ще разчиташ на случайни и несигурни доходи.

2. Сънуваш ли, че някой друг е етнограф, ще вземаш пари или вещи назаем.