Неделя, 14 Април 2024

Етърва

1. Сънуваш ли етърва си, някоя жена ще ти навреди.

2. Сънуваш ли, че имаш етърва, не трябва да се доверяваш на приятелките си.