Петък, 1 Декември 2023

Еталон

1. Еталон (виж матрица, шаблон).