Вторник, 30 Ноември 2021

Ерес, еретик

1. Сънуваш ли, че си еретик, ще бъдеш наказан за своеволието и недисциплинираността си.

2. Сънуваш ли, че друг е еретик, ще се изправиш срещу доскорошен приятел.