Четвъртък, 18 Април 2024

Епопея

1. Сънуваш ли, че пишеш или четеш епопея, напразно ще се надяваш усилията и старанията ти да бъдат възнаградени.