Петък, 30 Юли 2021

Еполети

1. Носиш ли насън еполети, ще се радваш на почит, уважение и признание.