Вторник, 16 Април 2024

Епитафия

1. Видиш ли епитафия насън, ще се тревожиш, но напразно.

2. Пишеш ли епитафия в съня си, очакват те непредвидени семейни празници.

3. Четеш ли я, ще постигнеш лесно това, за което си мечтал.

4. Не можеш ли да я прочетеш, ще се колебаеш в решенията си.