Понеделник, 15 Юли 2024

Епископ

1. Видиш ли епископ в съня си, очаква те трудна и непечеливша работа.

2. Сънуваш ли, че ти си епископ, не трябва да сключваш търговски сделки, защото ще те излъжат.