Петък, 8 Декември 2023

Епикуреец

1. Сънуваш ли, че си епикуреец, значи се доверяваш прекалено много.

2. Сънуваш ли, че друг е епикуреец, имаш нужда от дълга почивка.