Петък, 29 Септември 2023

Емисар

1. Сънуваш ли, че си емисар, няма да успееш да се справиш с отговорна задача.

2. Сънуваш ли, че друг е емисар, времето и сроковете за изпълнение да дадена работа ще се окажат от голяма важност в следващите дни.