Събота, 24 Октомври 2020

Електроцентрала

1. Видиш ли в съня си електроцентрала, трябва да внимаваш в отношенията си с работодатели и колеги.