Вторник, 16 Април 2024

Електроцентрала

1. Видиш ли в съня си електроцентрала, трябва да внимаваш в отношенията си с работодатели и колеги.