Вторник, 23 Април 2024

Електричество

1. Сънуваш ли, че има опасност да те удари електрически ток, някой ще ти окаже отчаяна съпротива, но ти трябва да проявиш тактичност и дипломатичност.

2. Включваш ли електричество насън в дома си, очаква те бързи печалби.

3. Изключваш ли го, очаква те разходи.

4. Удари ли те електрически ток, не трябва да издаваш емоциите си.

5. Спре ли токът, трябва да си вземеш отпуска.

6. Видиш ли в съня си електрическа искра, ще получиш разтърсващи новини.

7. Стане ли срив в електрическата система, имаш нужда от преосмисляне на ситуацията, силите ти са на изчерпване.