Понеделник, 4 Декември 2023

Екзекутор, екзекуция

1. Видиш ли екзекутор в съня си, някой с цел ще пречи на осъществяването на плановете ти.

2. Сънуваш ли, че ти си екзекутор, заниманието, с което си се захванеш е обречено на провал още от самото начало.

3. Водят ли те на екзекуция е съня ти, очаква те разочарование.

4. Наблюдаваш ли екзекуция, къщата ти ще е изпълнена с щастие и спокойствие.