Четвъртък, 8 Декември 2022

Ехограф

1. Преглеждат ли те в съня си на ехограф, ще издадеш своя тайна.

2. Правиш ли ехограф на някого в съня си, не трябва да взимаш много навътре проблемите на другите.