Петък, 25 Юни 2021

Ехо, ехтене

1. Чуеш ли ехтене в съня си, очакват те добри новини, писмо отдалеч.