Петък, 19 Април 2024

Щрудел

1. Сънуваш ли, че приготвяш или ядеш щрудел, ще имаш изтънчени удоволствия.

2. Сънуваш ли, че друг яде щрудел, ще се срещнеш с добри познати, с изтъкнати или известни личности.